Δίκαιο Ακινήτων & Εμπράγματο Δίκαιο

Δίκαιο Ακινήτων & Εμπράγματο Δίκαιο

Διαθέτουμε την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που διασφαλίζουν την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε ό,τι έχει να κάνει με κτηματομεσιτικές συναλλαγές ή υποθέσεις που αφορούν σε Διαφορές Ιδιοκτησιακές, Μισθωτικές, Γειτονικού Δικαίου, ακόμα και Διαφορές από εφαρμογή Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Αγορά ή πώληση ακινήτων (ιδιωτικών ακινήτων / δημοσίων κτημάτων)
 • Διαχείριση ακινήτων
 • Φορολογικά θέματα
 • Συμβάσεις μίσθωσης
 • Έρευνες σε Κτηματολόγια & Υποθηκοφυλακεία
 • Πολεοδομική Νομοθεσία
 • Συντονισμός Συμβολαιογράφων, Πολιτικών Μηχανικών, Κτηματομεσιτών

Ειδικές Παροχές

 • Νομικό έλεγχο του ακινήτου: έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος και βαρών, έλεγχος πολεοδομικού καθεστώτος και χρήσεων γης, έλεγχος ειδικών νομικών περιορισμών
 • Την υλοποίηση της συναλλαγής: διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων αγοραπωλησίας, εργολαβικών συμβάσεων κ.λπ.
 • Τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις: εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, οικοδομικές άδειες, λοιπές άδειες
 • Τη διαχείριση και λειτουργία του ακινήτου: μισθώσεις, χρονομεριστικές μισθώσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις, κανονισμός λειτουργίας, συμβάσεις διαχείρισης