Τομείς Δικαίου

Δικηγορικό γραφείο

Αποστολάκης & Συνεργάτες

Τομείς Δικαίου

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Θα σας προσφέρουμε πλήρη νομική υποστήριξη και συμβουλές σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες σας και να ικανοποιήσουμε τους στόχους σας.

Δικαστική Εκπροσώπηση & Επίλυση Διαφορών

Πριν την προσφυγή στα Δικαστήρια, εξετάζεται πάντα η πιθανότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς. Για την επίτευξη διακανονισμού καθοδηγούμε τους πελάτες μας στις διαπραγματεύσεις.

Δίκαιο Ακινήτων & Εμπράγματο Δίκαιο

Διαθέτουμε την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία που διασφαλίζουν την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών μας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Οικογενειακό & Κληρονομικό Δίκαιο

Η πολυετής εμπειρία μας μάς επιτρέπει να διαχειριζόμαστε με ευαισθησία και ταυτόχρονα με αποτελεσματικότητα νομικά ζητήματα που αφορούν στο Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο.