Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, όπως:

 • Νομικές Συμβουλές σε Θέματα Εταιρικού Δικαίου
 • Σύσταση εταιρειών/επιχειρήσεων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ κλπ)
 • Οργάνωση “day to day” corporate (πρακτικά, τροποποιήσεις κλπ)
 • Νομικές Συμβολές αναφορικά με Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας)
 • Συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Συμβάσεις εταιρειών
 • Εμπορικές συμβάσεις αγοραπωλησίας
 • Πωλήσεις μετοχών
 • Εταιρικός νομικός έλεγχος

 

Επενδύσεις στην Ελλάδα

 • Ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο επενδύσεων στην Ελλάδα σε ακινητα
 • Συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα σε συνεργασία με λογιστικά γραφεια

Έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις – Startups

Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να αντιληφθεί μια ιδέα, να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα (νομικό και οικονομικό πλαίσιο – διαδικασίες – δυσκολίες και ευκαιρίες) και να συνεισφέρει συμβουλευτικά ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση.

Έχουμε εντρυφήσει σε θέματα που αφορούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να βοηθήσει να αναδειχθούν και να ευδοκιμήσουν καινοτόμες ιδέες, χάρη σε εξίσου πρωτοποριακές νομικές λύσεις.

Βρισκόμαστε δίπλα σας έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας:

 • Εταιρικός Σχεδιασμός
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων
 • Βιομηχανική Ιδιοκτησία
 • Εμπορικές και Εταιρικές Συναλλαγές
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών

 

Θα σας προσφέρουμε πλήρη νομική υποστήριξη και συμβουλές σε κάθε τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, κατανοώντας τις ανάγκες σας, προκειμένου να ικανοποιήσουμε τους στόχους σας.

Επενδύσεις στην Ελλάδα

 • Ενημέρωση σχετικά με το νομικό πλαίσιο επενδύσεων στην Ελλάδα
 • Νομικές συμβουλές όσον αφορά τις επιδοτήσεις, για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις του Επενδυτικού Νόμου
 • Συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα

Έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις - Startups

Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να αντιληφθεί μια ιδέα, να επεξεργαστεί όλα τα δεδομένα (νομικό και οικονομικό πλαίσιο – διαδικασίες – δυσκολίες και ευκαιρίες) και να συνεισφέρει συμβουλευτικά ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση.

Έχουμε εντρυφήσει σε θέματα που αφορούν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε καταφέρει να βοηθήσει να αναδειχθούν και να ευδοκιμήσουν καινοτόμες ιδέες, χάρη σε εξίσου πρωτοποριακές νομικές λύσεις.

Βρισκόμαστε δίπλα σας έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας:

 • Εταιρικός Σχεδιασμός
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων
 • Project finance
 • Νομική Υποστήριξη VGL
 • Δίκαιο Ιντερνέτ
 • Διανοητική Ιδιοκτησία
 • Εμπορικές και Εταιρικές Συναλλαγές
 • Share options
 • Χρηματοδότηση (equity finance – angel, seed, Venture Capital)
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιριών